ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Fruit -- Diseases and pests

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of fungal fruit rot disease on fruit peel and stem-end of postharvested Longan (Dimocarpus Longan Lour.) CV.DEW = พัฒนาการของโรคผลเน่าจากเชื้อราบนเปลือกและขั้วของผลลำไย (Dimocarpus Longan Lour.) พันธุ์ดอหลังการเก็บเกี่ยว / Pitchayaporn Suwanakood / 2007 /Full Text
Subject
Fruit rot
Fungal diseases
Fruit -- Diseases and pests


Page : 1