ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Forest regeneration

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Efficacy of ficus hydroseeding for forest restoration in an bbandoned limestone quarry = ประสิทธิภาพของไฮโดรซีดดิงในพืชสกุล Ficus เพื่อการฟื้นฟูป่าในเหมืองหินปูนที่สิ้นสุดกิจกรรม ;ประสิทธิภาพของไฮโดรซีดดิงในพืชสกุล Ficus เพื่อการฟื้นฟูป่าใน เหมืองหินปูนที่สิ้นสุดกิจกรรม / Watit Khokthong / The 2014 /Full Text
Subject
Limestone
Forest regeneration
2 Vegetative propagation of rare tree species for forest restoration = การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของต้นไม้หายากเพื่อการฟื้นฟูป่า / Anantika Ratnamhin / 2010 /Full Text
Subject
Plant propagation
Tree -- Reproduction
Forest regeneration


Page : 1