ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Forest products -- Yunnan Province (China)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Local institutional responses to commodity chain of non-timber forest products : a case study in Nuozhadu Nature Reserve, Yunnan province, P.R. China He Jun / He, Jun / 2002 /Full Text
Subject
Forest management -- Yunnan Province (China)
Forest products -- Yunnan Province (China)
National parks and reserves -- Yunnan Province (China)
Nuozhadu Nature Reserve (China)
China -- Commerce


Page : 1