ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Forest management -- Vietnam -- Quang Binh

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development and performance of community-based forest management in Quang Binh Province Vietnam Truong Quang Hoang / Truong, Quang Hoang / 2003 /Full Text
Subject
Forest management -- Vietnam -- Quang Binh
Community forests -- Vietnam -- Quang Binh


Page : 1