ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Forest management -- Myanmar

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Negotiating knowledge in co-management : a case study of community forestry in Wuyang Village, Waimaw Township, Kachin State, Myanmar = การต่อรองความรู้ในการจัดการร่วม : กรณีศึกษาป่าชุมชนในหมู่บ้านวูยาง เมืองวายมอ รัฐกะฉิ่น เมียนมาร์ / A Moe Naing / The 2013 /Full Text
Subject
Community forests -- Myanmar
Forest management -- Myanmar


Page : 1