ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Forest management -- Burma

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Negotiating livelihood security in community forestry: a case study of an externally-initiated community forest in Southern Shan state, Myanmar = การต่อรองด้านความมั่นคงของการดำรงชีวิตในป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนที่ริเริ่มมาจากภายนอกในรัฐฉานตอนใต้ ประเทศพม่า / Kyaw Kyaw Tun / 2010 /Full Text
Subject
Forest management -- Burma
Community forests -- Burma
Burmese -- Shan State


Page : 1