ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Forest insects -- Control

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Factors Affecting the Outbreak of Pine Caterpillar (Dendrolimus punctatus Walker) in Pine Forest of Thun Thien Hue Province, Vietnam = ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการระบาดของหนอนผีเสื้อในป่าสนจังหวัด เทอเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม / Ho Thanh Ha / 2005 /Full Text
Subject
Pine caterpillar
Dendrolimus punctatus walker
Forest insects -- Control
Pine forest -- Vietnam


Page : 1