ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Foreign spouses

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Communication strategies western men use to communicate with their Thai spouses = กลวิธีการสื่อสารที่ผู้ชายชาวตะวันตกใช้ในการสื่อสารกับคู่สมรสชาวไทย / Chuthamas Kirkhill / 2013 /Full Text
Subject
Communication
Foreign spouses


Page : 1