ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Food supply

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determinants of household food security under subsistence agriculture in the mid hill of Eastern Nepal Pustak Raj Ojha / Raj Ojha, Pustak / 1999 /Full Text
Subject
Food supply -- Nepal
Households -- Nepal
2 Factors Affecting Food Insecurity at Household Level in Kailali District of Nepal = ปัจจัยที่มีผลต่อความไม่มั่นคงทางอาหารที่ระดับครัวเรือนในอำเภอกอยลาลี ประเทศเนปาล / Bhawani Prasad Mishra / 2005 /Full Text
Subject
Food consumption -- Nepal
Food prices -- Nepal
Food supply -- Nepal
3 Food and income generating capacity of homegarden systems in the upland area of the North Central coast of Vietnam Ho Dac Thai Hoang / Ho, Dac Thai Hoang / 1999 /Full Text
Subject
Gardens -- Vietnam
Food supply -- Vietnam
Income -- Vietnam
4 Food security assessment of Tharu Ethnic communities in Dang district, Nepal = การประเมินความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเผ่าทารุในเขตอำเภอดัง ประเทศเนปาล Shreedhar Gyawali / Gyawali, Shreedhar / 2008 /Full Text
Subject
Ethnic groups
Food supply


Page : 1