ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Food security -- Cambodia

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Impact of rice policy intervention on food security: case study of Cambodia, Thailand and Vietnam = ผลกระทบของนโยบายการแทรกแซงสินค้าข้าวต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร: กรณีศึกษา กัมพูชา ไทย และเวียดนาม / Rathak Phok / The 2015 /Full Text
Subject
Food security -- Government policy
Food security -- Cambodia
Food security -- Thailand
Food security -- Vietnam
Food security -- Economic aspects -- Case studies


Page : 1