ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Food registration

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภทที่แสดงเครื่องหมายเลขทะเบียนอาหารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer buying behavior for some food products carrying the food registration mark in Muang District, Chiang Mai Province / ปกรชัย ดีเป็นธรรม / 2535 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การคุ้มครองผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Consumers
Food registration


Page : 1