ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Fluorescein isothiocyanate

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Production and fluorescein isothiocyanate conjugation of antibodies against mouse immunoglobulins from chicken egg yolk and its application in immunofluorescence assay / Siriporn Kritratanasak / 2003 /Full Text
Subject
Immunoglobulins
Fluorescent antibody technique
Fluorescein isothiocyanate
Fluorescent antibody technique
Immunoglobulins


Page : 1