ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Fluid mechanics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of flow systems using a soap bubble for determination of some gaseous analytes = การพัฒนาระบบการไหลที่ใช้ฟองสบู่สำหรับการหาปริมาณสารบางชนิดในสถานะแก๊ส / Tinakorn Kanyanee / 2007 /Full Text
Subject
Bubbles -- Experiments
Chemistry
Fluid mechanics
Science -- Study and teaching (Elementary)
Soap -- Experiments
Soap bubbles -- Experiments
2 Mapping of pore fluid and porosity distribution from acoustic impedance map in the pattanibasin, gulf of Thailand = การทำแผนที่แสดงการกระจายตัวของ ของไหลในรูพรุนและความพรุนจากแผนที่อะคูสติกอิมพิแดนซ์ในแอ่งปัตตานี อ่าวไทย / Suchada Wongjon / 2007 /Full Text
Subject
Acoustic data
Fluids
Fluid mechanics
Fluids -- Acoustic properties
Fluids -- Testing
Maps


Page : 1