ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Fishery resources

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Access to fishery resources and the survival strategies of Vietnamese Fishers Within the Informal Economy of Tonle Sap Lake, Cambodia = สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรปลาและกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดของชาวประมงเวียดนามภายใต้เศรษฐกิจภาคไม่เป็นทางการในทะเลสาบ ทอนเลสาบประเทศกัมพูชา / Theavy Chhom / The 2013 /Full Text
Subject
Fishery resources -- Cambodia
Fishers -- Cambodia
Tonle Sap Lake -- Cambodia
Lakes -- Cambodia
2 Making space and access to fishery resources : prospects for local management in stung treng province, Cambodia / Try Thuon / 2004 /Full Text
Subject
Fishery management -- Cambodia
Fishery resources -- Cambodia
3 Political ecology of fishery resource exploitation in Tam Giang Lagoon, Thua Thien-Hue Province, Vietnam Bui Duc Tinh / Bui, Duc Tinh / 2003 /Full Text
Subject
Fishery resources -- Vietnam
Lagoons -- Vietnam
Fishery management -- Vietnam
4 The Struggle for survival in fishing community: a case study of property relation and livelihood strategies of poor fishers in barangay Nipa, Concepcion Iloilo, Philippines = การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชุมชนหาปลา: กรณีศึกษาระบบกรรมสิทธิ์และยุทธศาสตร์ในการดำรงชีวิตของชาวประมงยากจนในหมู่บ้านนิปะ เขตปกครองท้องถิ่นคอนเซ็บซิออง จังหวัดอิโลอิโล ประเทศฟิลิปปินส์ Fredylin P. Saclote / Saclote, Fredylin P / 2008 /Full Text
Subject
Conduct of life
Sustainable development
Fishers
Fishery resources


Page : 1