ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Fishers

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Access to fishery resources and the survival strategies of Vietnamese Fishers Within the Informal Economy of Tonle Sap Lake, Cambodia = สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรปลาและกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดของชาวประมงเวียดนามภายใต้เศรษฐกิจภาคไม่เป็นทางการในทะเลสาบ ทอนเลสาบประเทศกัมพูชา / Theavy Chhom / The 2013 /Full Text
Subject
Fishery resources -- Cambodia
Fishers -- Cambodia
Tonle Sap Lake -- Cambodia
Lakes -- Cambodia
2 The Struggle for survival in fishing community: a case study of property relation and livelihood strategies of poor fishers in barangay Nipa, Concepcion Iloilo, Philippines = การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชุมชนหาปลา: กรณีศึกษาระบบกรรมสิทธิ์และยุทธศาสตร์ในการดำรงชีวิตของชาวประมงยากจนในหมู่บ้านนิปะ เขตปกครองท้องถิ่นคอนเซ็บซิออง จังหวัดอิโลอิโล ประเทศฟิลิปปินส์ Fredylin P. Saclote / Saclote, Fredylin P / 2008 /Full Text
Subject
Conduct of life
Sustainable development
Fishers
Fishery resources
3 การใช้ยาของชาวประมง ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี [แจ่มจิต์ นิศามณีพงษ์] / แจ่มจิตต์ นิศามณีพงษ์ / 2540 /Full Text
Subject
Fishers -- Drug use
ยา
ชาวประมง -- สัตหีบ (ชลบุรี)
การใช้ยา
ชาวประมง -- สัตหีบ (ชลบุรี) -- บริการสารสนเทศ
สถานบริการสาธารณสุข -- สัตหีบ (ชลบุรี)


Page : 1