ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Fiction -- History and criticism

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Sexuality struggle of male homosexuals in Alan Hollinghurst's The Line of Beauty = การดิ้นรนต่อสู้ทางเพศวิถีของชายรักชายในนวนิยาย เรื่อง เดอะไลน์ออฟบิวตี้ โดยอลัน โฮลิ่งเฮิรสท์ / Dechathorn Pojchanaphong / 2013 /Full Text
Subject
Male homosexuality in literature
English fiction
Literature -- History and criticism
2 Speech act analysis of misunderstanding conversations in the Novel The Judgment by Chart Korbjitti = การวิเคราะห์วจนกรรมของบทสนทนาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในนวนิยายเรื่องคำพิพำกษา โดย ชาติ กอบจิตติ / Panicha Chaengsawang / The 2014 /Full Text
Subject
Fiction -- History and criticism
3 Western hegemony as reflected in Wor Na Pramuanmarks novels = การครอบงำของชาติตะวันตกที่สะท้อนในนวนิยายของ ว.ณ ประมวลมารค / Phitchaya Phungpadoong / 2011 /Full Text
Subject
Fiction -- History and criticism


Page : 1