ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Feedforward control systems

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Reduction of torque ripple in direct torque control for induction motor drive system using voltage per frequency technique = การลดการกระเพื่อมของแรงบิดในการควบคุมแรงบิดโดยตรงสำหรับระบบขับมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยใช้เทคนิคแรงดันต่อความถี่ / Yuttana Kumsuwan / 2007 /Full Text
Subject
Electrical engineering
Feedforward control systems
Torque


Page : 1