ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Faults (Geology) -- Thailand

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Detection of faults in the eastern lower central plain and adjacent area, Thailand, using gravity and aeromagnetic Data = การตรวจหารอยเลื่อนในพื้นที่ในบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่างด้านตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลความโน้มถ่วงและข้อมูลแม่เหล็กทางอากาศ / Somboon Kingpho / 2011 /Full Text
Subject
Faults (Geology) -- Thailand
2 Major faults and seismic hazard in Northern Thailand / Uthai Hongjaisee / 1999 /Full Text
Subject
Faults (Geology) -- Thailand, Northern
Earthquake hazard analysis -- Thailand, Northern


Page : 1