ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Farmers -- Laos -- Luang Prabang

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Improving farmer's practices in mango propagation through vegetative methods in Luang Prabang Province, Loa PDR / Thongsamout Phoummasone / 2003 /Full Text
Subject
Mango -- Propagation -- Laos -- Luang Prabang
Farmers -- Laos -- Luang Prabang


Page : 1