ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Fallowing -- Thailand, Northern

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Fallow regeneration and upland rice yield variation in a system of shifting cultivation with PADA (Macaranga denticulata (BL.) Muell.Arg) as the fallow enriching species in Northern Thailand = การฟื้นตัวของป่าเหล่าและการแปรปรวนของผลผลิตข้าวไร่ในระบบไร่หมุนเวียนที่มีต้นปะดะ (Macaranga denticulata (Bl.) Muell. Arg.) เป็นพืชบำรุงดินในภาคเหนือของประเทศไทย / Narit Yimyam / Universuty 2006 /Full Text
Subject
Shifting cultivation -- Thailand, Northern
Fallowing -- Thailand, Northern


Page : 1