ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Facial nerve

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท hypoglossal และ facial ที่สัมพันธ์กับการผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นประสาท hypoglossal กับ facial ในคนไทยภาคเหนือ = Anatomical studies of hypoglossal and facial nerve related to hypoglossal-facial nerve anastomosis in Northern Thais / ยสวันต์ ตินิกุล / 2547 /Full Text
Subject
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เส้นประสาท
ใบหน้า
Dissertations, academic -- Anatomy
Facial nerve
Hypoglossal nerve
Neuroanatomy


Page : 1