ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 97 รายการ จากคำว่า Extracts

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Capacity prediction and identification of antioxidative compounds in Thai Indigenous Vegetables = การทำนายความสามารถและการบ่งชี้สารต้านออกซิเดชันในผักพื้นบ้านของไทย / Trakul Prommajak / The 2014 /Full Text
Subject
Indigenous crops
Plant extracts
Antioxidants
22 Characterization of freshwater green macroalgae [Rhizoclonium hieroglyphicum (C.Agardh) Ktzing] extracts and cosmetic applications = คุณลักษณะของสารสกัดสาหร่ายสีเขียวน้ำจืดขนาดใหญ่ [Rhizoclonium hieroglyphicum (C.Agardh) Ktzing] และการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง / Lapatrada Mungmai / The 2013 /Full Text
Subject
Algae
Plant extracts
Cosmetics
23 Chemical constituents and biological activities from Garcinia Mckeaniana craib = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นมะดะ / Chiramet Auranwiwat / The 2016 /Full Text
Subject
Plant extracts
Bioactive compounds
Garcinia
24 Chemical constituents and biological activities of some combretum species in Northern Thailand = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชในสกุล Combretum บางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย / Wimaluk Nopsiri / The 2014 /Full Text
Subject
Plant extracts
Bioactive compounds
Herbs -- Analysis
Pharmaceutical chemistry
25 Chemical constituents of Vernonia parishii Hook f. and their biological activities = องค์ประกอบทางเคมีของขางหางเล็กและฤทธิ์ทางชีวภาพ / Patcharapong Thangsunan / 2012 /Full Text
Subject
Plant extracts
Extraction (Chemistry)
26 Chemopreventive effects of rice products on lung and colorectal tumorigenesis = ฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของผลิตภัณฑ์จากข้าวต่อการเกิดมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้ / Suphot Phutthaphadoong / 2012 /Full Text
Subject
Extracts
Extraction (Chemistry)
Rice
Cancer -- Chemotherapy
Cancer -- Prevention
27 Chemopreventive potential of gamma-oryzanol extract from Thai purple rice bran = ศักยภาพในการป้องกันการก่อมะเร็งของสารสกัดแกมม่าโอไรซานอลจากรำข้าวก่ำไทย / Chalermpong Saenjum / 2012 /Full Text
Subject
Rice bran
Extracts
Gamma-Oryzanol
Cancer -- Prevention
28 Comparative study on volatile constituents in extracts of Kaffir Lime leaves obtained from different extraction methods = การศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบสารระเหยในสารสกัดใบมะกรูดที่ได้จากวิธีสกัดที่ต่างกัน t / Orranuch Norkaew / 2012 /Full Text
Subject
Plant extracts
Essences and essential oils
29 Cytotoxicity, antimutagenicity and inhibitory effect on morphological changes of cultured cell induced by UV of Thai medicinal plant extracts = ความเป็นพิษต่อเซลล์ การต้านการก่อกลายพันธุ์และผลยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของเซลล์เลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนำจากรังสียูวีของสารสกัดสมุนไพรไทย / Wijittra Nittayajaiprom / The 2012 /Full Text
Subject
Extracts
Plant mutation
30 Development and application of standardized lychee seed extract for anti-wrinkle cosmetics = การพัฒนาและการประยุกต์ใช้สารสกัดมาตรฐานจากเมล็ดลิ้นจี่ในเครื่องสำอางลดริ้วรอย / Supatta Thumsongmuang / The 2010 /Full Text
Subject
Herbal cosmetics
Pharmacy
Litchi -- Seeds -- Therapeutic use
Skin -- Wrinkles -- Prevention
Cosmetics -- Formularies
Anti-wrinkle agents
Litchi chinensis -- Seeds -- Therapeutic use
Plant extracts
31 Development and evaluation of antibacterial oral spray from mangosteen rind extract = การพัฒนาและประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำยาพ่นช่องปากจากสารสกัดเปลือกมังคุด / Pathom Jujun / The 2010 /Full Text
Subject
Antibacterial agents
Bacteria
Mangosteen -- Therapeutic use
Plant extracts
32 Development of anti-acne hydrogel from plant extracts = การพัฒนาไฮโดรเจลรักษาสิวจากสารสกัดจากพืช / Rungtiwa Mahawan / 2012 /Full Text
Subject
Extracts
Acne -- Treatment
Gels (Pharmacy)
33 Development of anti-wrinkle cosmetic formulations containing extracts from leaves of Long Kong (Lansium domesticum Corr.) = การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางต้านริ้วรอยที่มีส่งผสมของสารสกัดจากใบลองกอง / Kulthida Kumguan / 2012 /Full Text
Subject
Herbal cosmetics
Extracts
34 Development of controlled-release microcapsules of white champaca flavor and its application in Thai dessert model = การพัฒนาไมโครแคปซูลควบคุมการปลดปล่อยกลิ่นรสของดอกจำปีและ การประยุกต์ใช้ในแบบหุ่นจำลองขนมไทย / Rajnibhas Sukeaw Samakradhamrongthai / The 2015 /Full Text
Subject
Models (Clay, plaster, etc.
Natural products
Plant extracts
35 Development of high performance liquid chromatographic method for the determination of arbutin in creams and medicinal plant extracts = การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับวิเคราะห์ปริมาณอาร์บูตินในครีมและสารสกัดจากพืชสมุนไพร / Wisanu Thongchai / 2005 /Full Text
Subject
Chromatographic analysis
Chromatography
Science -- Methodology
High performance liquid chromatography
Arbutin
Plant Extracts -- Analysis
Chemistry, Analytic
Medicinal plants -- Extracts
Extraction (Chemistry)
36 Development of nano delivery system for anticancer extract of Cyrtosperma johnstonii N.E.Br. = การพัฒนาระบบนำส่งนาโนสำหรับสารสกัดต้านมะเร็งของสิงหโมรา / Ruttiros Khonkarn / Chiag Mai 2012 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Nanoparticles
Extracts
Cyrtosperma johnstonii
Plant extracts
Medicinal plants
37 Development of nano-cosmeceutical products of Marigold flower extract = การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางนาโนจากสารสกัดจากดอกดาวเรือง / Suwisa Na Boonlong / The 2012 /Full Text
Subject
Herbal cosmetics
Extracts
Nanoparticles
38 Development of nanocream formulation of active extract from rhizome of Tacca chantrieri Andre. = การพัฒนาตำรับครีมนาโนของสารสกัดออกฤทธิ์จากเหง้าของเนระพูสีไทย / Suchada Sudthiyanwimon / 2011 /Full Text
Subject
Herbal cosmetics
Anti-inflammatory agents
Extracts
39 Development of nanocream Formulation of active extract from stem of Tabernaemontana divaricata (Linn.) R.Br. = การพัฒนาตำรับครีมนาโนของสารสกัดออกฤทธิ์จากต้นพุดจีบ / Waranya Neimkhum / 2011 /Full Text
Subject
Herbal cosmetics
Anti-inflammatory agents
Extracts
40 Development of nanoemulsion products from indigenous plant oils with antioxidant activity = การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนอิมัลชันจากน้ำมันพืชท้องถิ่นที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน / Umaporn Pusod / The 2013 /Full Text
Subject
Barrier creams
Plant extracts
Antioxidants
Vegetable oils
Plant oils
Cosmetics
Skin -- Wrinkles
Skin -- Care and hygiene


Page : 1 2 3 4 5