ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Exercise -- Physiological aspects

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Evaluation of the sexual enhancing activity of ethanolic extract from boesenbergia rotunda (L.) Mansf. and kaempferia parviflora wall. Ex baker in male albino rats = การประเมินฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางเพศของสารสกัดด้วยเอทานนอลจากกระชายและ กระชายดำในหนูขาวเพศผู้ / Paiwan Sudwan / 2007 /Full Text
Subject
Exercise -- Physiological aspects
Exercise -- Physiological aspects -- Animal models
Rats


Page : 1