ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Ethylene oxide

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยเอทธิลีนออกไซด์ ของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในภาคกลางเขต 4 / ถนอมศรี แจ้งไพร / 2543 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Ethylene oxide
การทำไร้เชื้อ
เอทธิลีนออกไซด์
โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคกลาง)


Page : 1