ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Ethnology -- Burma

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Livelihood strategies of the Intha people in the Context of Environmental Degradation of the Inle Lake, Myanmar = ยุทธศาสตร์ในการดำรงชีวิตของชาวอินทาในบริบทของความเสื่อมโทรมทางด้านสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบอินเล ประเทศเมียนมาร์ / Kyaw Zin Aung Soe / The 2012 /Full Text
Subject
Intha (Burmese people)
Ethnic groups -- Myanmar
Ethnology -- Burma
Burma -- Social life and customs
Inle Lake -- Myanmar
Lakes -- Myanmar
2 Weaving The Tai Social World : The Process Of Translocality And Alternative Modernities Along The Yunnan-Burma Border = การทักทอโลกทางสังคมของชาวไทใหญ่ : กระบวนการข้ามถิ่นและความทันสมัยเชิงทางเลือกในเขตชายแดนยุนนาน-พม่า / Aranya Siriphon / 2008 /Full Text
Subject
Ethnology -- Burma
Ethnology -- Thailand
Shan (Asian people)


Page : 1