ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Essenses and essential oils

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Essential oil production in cell culture of Dendrobium parishii Rchb. f. = การสร้างน้ำมันหอมระเหยในเซลล์เพาะเลี้ยงของเอื้องครั่ง / Jakaphun Julsrigival / The 2012 /Full Text
Subject
Essenses and essential oils
Orchids
Plant extracts


Page : 1