ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Enzymes -- Analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of enzyme inactivation by microwave pretreatment on the quality of dried-longan pulp = ผลของการยับยั้งเอนไซม์เบื้องต้นด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพของเนื้อลำไยอบแห้ง / Khwanta Kaewnarin / Chiang mai 2008 /Full Text
Subject
Enzymes
Enzymes -- Analysis


Page : 1