ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Enzyme inhibitors

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determination and biochemical study of amylase inhibitor from local plant tubers = การตรวจวัดและการศึกษาเชิงชีวเคมีของสารยับยั้งอะไมเลสจากพืชหัวในท้องถิ่น / Somchit Jiaviriyaboonya. / 1988. /Full Text
Subject
Amylases -- Inhibitors.
Enzyme inhibitors.
Tubers.
2 Flow systems for determination of some plant nutrients in soil and evaluation of inhibitory activity of some enzymes by Substances from plant = ระบบการไหลสำหรับการหาปริมาณธาตุอาหารพืชบางชนิดในดินและการ ประเมินฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์บางชนิดโดยสารจากพืช / Nuntaporn Moonrungsee / 2012 /Full Text
Subject
Plant nutrients
Enzyme inhibitors
3 Study of Salivary proteolytic enzyme inhibitor from Thai herbs in patients with oral inflammatory diseases / Phenphichar Wanachantararak / 2002 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes
Proease inhibitors
Saliva
Oral medicine
Herbs -- Thailand
Dissertations, academic -- Biochemistry
Periodontitis
Gingivitis
Salivary protiens
Plants, medicinal
Mouth diseases -- research
Salivary -- research
Dental plaque index -- Diagnosis, oral -- research


Page : 1