ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Electrons

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assembling and testing of inner part of central drift chamber in belle II detector system = การประกอบและทดสอบส่วนในของเซ็นทรัลดริฟต์แซมเบอร์ในระบบหัววัดเบลล์ทู / Kullapha Chaiwongkhot / The 2015 /Full Text
Subject
Electrons
Aluminum
2 Characterization and optimization of electron beam at Suriya project = การหาลักษณะเฉพาะและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของลำอิเล็กตรอนของโครงการสุริยา / Keerati Kusoljariyakul / 2008 /Full Text
Subject
Electrons
Particles (Nuclear physics)
3 Characterization of thai silk fibroin based electrospun nanofibrous scaffolds for articular cartilage cell culture = ลักษณะเฉพาะของโครงเลี้ยงเนื้อเยื่อชนิดเส้นใยนาโนจากไฟโบรอินในเส้นใยไหมไทยด้วยวิธีอิเล็คโตรสปินสำหรับใช้ในการเลี้ยงเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ / Sathit Banthuek / 2014 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanofibers
Silk
Electrons
4 Effects of external electromagnetic fields on the RF electron gun emittance = ผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอกต่ออีมิตแตนซ์ของปืนอิเล็กตรอนแบบอาร์เอฟ / Keerati Manasatitpong / The 2014 /Full Text
Subject
Electromagnetic fields
Electrons
Firearms
5 Growth and Application of Tin Oxide Nanowires = การปลูกและการประยุกต์เส้นลวดนาโนดีบุกออกไซด์ / Suvit Thanasanvorakun / 2009 /Full Text
Subject
Tin Oxide
Electrons
Electricity
Electric conductivity
6 Simulation and optimization of electron beam for infrared free-electron lasers = การจำลองและการหาเงื่อนไขที่เหมาะสมของลำอิเล็กตรอนสำหรับเลเซอร์แบบอิเล็กตรอนอิสระ ย่านอินฟราเรด / Sikharin Suphakul / The 2013 /Full Text
Subject
Electrons
Free electron lasers


Page : 1