ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Electronic ceramics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Preparation and characterization of ceramic nanocomposites in the PZT-BT and TiO2-Sno2 systems = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกนาโนคอมโพสิตในระบบพีแซดที-บีทีและ ระบบไทเทเนียมออกไซด์-ทินออกไซด์ / Wanwilai Chaisan / 2006 /Full Text
Subject
Electronic ceramics


Page : 1