ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Electrical engineering

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Allocating reactive power using artificial neural network = การจัดสรรกาลังรีแอกทีฟโดยนาใช้วิธีของโครงข่ายประสาทเทียม / Phetsadachanh Saypaserth / 2011 /Full Text
Subject
Reactive power (Electrical engineering)
2 Direct power control techniques for doubly-fed induction generator driven by small hydro turbine = เทคนิคการควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยตรงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางโดยใช้เครื่องกังหันน้ำขนาดเล็กเป็นตัวขับต้นกำลัง / Watcharin Srirattanawichaikul / The 2015 /Full Text
Subject
Electrical Engineering
Hydraulic turbines
Electric generators
Hydroelectricity
3 Reduction of torque ripple in direct torque control for induction motor drive system using voltage per frequency technique = การลดการกระเพื่อมของแรงบิดในการควบคุมแรงบิดโดยตรงสำหรับระบบขับมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยใช้เทคนิคแรงดันต่อความถี่ / Yuttana Kumsuwan / 2007 /Full Text
Subject
Electrical engineering
Feedforward control systems
Torque


Page : 1