ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Electrical engineering

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Allocating reactive power using artificial neural network = การจัดสรรกาลังรีแอกทีฟโดยนาใช้วิธีของโครงข่ายประสาทเทียม / Phetsadachanh Saypaserth / 2011 /Full Text
Subject
Reactive power (Electrical engineering)
2 Direct power control techniques for doubly-fed induction generator driven by small hydro turbine = เทคนิคการควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยตรงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางโดยใช้เครื่องกังหันน้ำขนาดเล็กเป็นตัวขับต้นกำลัง / Watcharin Srirattanawichaikul / The 2015 /Full Text
Subject
Electrical Engineering
Hydraulic turbines
Electric generators
Hydroelectricity
3 Reduction of torque ripple in direct torque control for induction motor drive system using voltage per frequency technique = การลดการกระเพื่อมของแรงบิดในการควบคุมแรงบิดโดยตรงสำหรับระบบขับมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยใช้เทคนิคแรงดันต่อความถี่ / Yuttana Kumsuwan / 2007 /Full Text
Subject
Electrical engineering
Feedforward control systems
Torque


Page : 1