ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Electric power systems

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An optimal Measurement placement method for power system harmonic state estimation = วิธีการวางตำแหน่งการวัดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการประมาณค่าฮาร์มอนิกสเตตในระบบไฟฟ้า / Chakphed Madtharad / 2004 /Full Text
Subject
Electric power systems -- Mathematical models
Harmonic analysis
2 Analyzing technical lossess of electrical distributionsystem in Vientiane capital = การวิเคราะห์ความสูญเสียทางเทคนิคของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในนตรหลวงเวียงจันทน์ / Vassana Phetlamphanh / 2012 /Full Text
Subject
Electric power distribution
Electric power systems
3 Fault locating in 115kV electricitte du Laos transmission line system between Vang Viengand Luang Prabang 2 station using artificial neural network = การหาตำแหน่งฟอลต์ในระบบสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวระหว่างสถานีวังเวียงถึงสถานีหลวงพระบาง 2 โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม / Chanphengh Souvannalith / 2014 /Full Text
Subject
Electric power systems
Electricity -- Laos
4 Generator maintenance scheduling for hydro power system = การกำหนดแผนบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับระบบไฟฟ้าพลังน้ำ / Phoummy Netibanedith / Chiang mai 2006 /Full Text
Subject
Electric power systems
Electric power systems -- Control
Electric power systems -- Design and construction
Hydroelectric power plants
5 Improvement of single phase reclosing scheme for extra high voltage transmission system based on simplified secondary arc model = การปรับปรุงขั้นตอนการปิดซ้ำแบบเฟสเดียวสำหรับระบบส่งระดับแรงดันสูงพิเศษโดยอิงแบบจำลองทุติยภูมิอย่างง่าย / Kanchit Ngamsanroaj / The 2012 /Full Text
Subject
Electromotive force
Electric power systems
6 Measurement placement and state estimation for electrical power system containing flexible alternating current transmission systems = การจัดวางการวัดและการประมาณคำสถานะ สำหรับระบบไฟฟ้ากำลังที่มีระบบการส่งไฟฟ้ากระแสสลับแบบยืดหยุ่น / Chawasak Rakpenthai / 2007 /Full Text
Subject
Electric power systems
7 Optimal dispatch of power generation in the central-1 network of electricite du Laos = การจ่ายกำลังไฟฟ้าอย่างเหมาะสมที่สุดในเครือข่าย ภาคกลาง-1 ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว / Khambai Vongsomphone / 2016 /Full Text
Subject
Electric power systems -- Laos
Electric power systems -- Control
Power (Mechanics)
8 Power and voltage control of central-I transmission network in Lao PDR = การควบคุมกำลังและแรงดันไฟฟ้าของเครือข่ายส่งจ่ายของเขตภาคกลางที่ 1 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Boun Ome Philavanh / 2005 /Full Text
Subject
Electric power systems -- Laos
Electric power systems -- Control
Power (Mechanics)


Page : 1