ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Electric power systems -- Control

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Generator maintenance scheduling for hydro power system = การกำหนดแผนบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับระบบไฟฟ้าพลังน้ำ / Phoummy Netibanedith / Chiang mai 2006 /Full Text
Subject
Electric power systems
Electric power systems -- Control
Electric power systems -- Design and construction
Hydroelectric power plants
2 Optimal dispatch of power generation in the central-1 network of electricite du Laos = การจ่ายกำลังไฟฟ้าอย่างเหมาะสมที่สุดในเครือข่าย ภาคกลาง-1 ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว / Khambai Vongsomphone / 2016 /Full Text
Subject
Electric power systems -- Laos
Electric power systems -- Control
Power (Mechanics)
3 Power and voltage control of central-I transmission network in Lao PDR = การควบคุมกำลังและแรงดันไฟฟ้าของเครือข่ายส่งจ่ายของเขตภาคกลางที่ 1 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Boun Ome Philavanh / 2005 /Full Text
Subject
Electric power systems -- Laos
Electric power systems -- Control
Power (Mechanics)


Page : 1