ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Electric power distribution

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis and improvement of reliability of electrical distribution system in Vientiane capital = การวิเคราะห์และปรับปรุงความเชื่อได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในนครหลวงเวียงจันทร์ / Soutthisa Khounnouvong / 2015 /Full Text
Subject
Electicite du Lao
Electric power distribution
2 Analyzing technical lossess of electrical distributionsystem in Vientiane capital = การวิเคราะห์ความสูญเสียทางเทคนิคของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในนตรหลวงเวียงจันทน์ / Vassana Phetlamphanh / 2012 /Full Text
Subject
Electric power distribution
Electric power systems
3 High-efficiency inverter for small-grid-connected photovoltaic systems = อินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก / Damrong Amorndechaphon / The school 2013 /Full Text
Subject
Electric inverters
Electric power distribution
Electric power


Page : 1