ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Electric generators

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Co-operational optimization of two cascaded hydropower plants = สภาวะที่เหมาะสมที่สุดของการเดินเครื่องสองโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบต่อเนื่อง / Bounchon Soukchaleun / 2010 /Full Text
Subject
Hydraulic turbines
Chemistry, Analytic
Hydroelectric power plants
Electric generators
Electric machinery
2 Direct power control techniques for doubly-fed induction generator driven by small hydro turbine = เทคนิคการควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยตรงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางโดยใช้เครื่องกังหันน้ำขนาดเล็กเป็นตัวขับต้นกำลัง / Watcharin Srirattanawichaikul / The 2015 /Full Text
Subject
Electrical Engineering
Hydraulic turbines
Electric generators
Hydroelectricity


Page : 1