ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Education -- Quality control

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of internal educational quality assurance model in Community Colleges = การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน / Premjit Morsing / 2013 /Full Text
Subject
Community colleges
Education -- Quality control


Page : 1