ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Education -- Ability testing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Development of metacognitive strategies to promote the English learning ability of university students = การพัฒนากลวิธีอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย Saijhae Suppakitjumnong / Saikhae Supakitjumnong / 2007 /Full Text
Subject
English language
English language -- Ability testing
Education -- Ability testing


Page : 1