ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Dyes and dyeing -- Cotton

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Enhancement of Binding Efficiency of Lac Dye on Cotton Fiber = การเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเหนี่ยวของสีครั่งบนเส้นใยฝ้าย Sorapong janhom / Sorapong Janhom / school 2005 /Full Text
Subject
Cotton
Dyes and dyeing -- Cotton
Dyes and dyeing -- Textile fibers


Page : 1