ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Drugstores

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การปฏิบัติการจ่ายยาของบุคลากรร้านยาในอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี / กนกวรรณ วงศ์วิวัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
ร้านขายยา -- หนองม่วง (ลพบุรี)
Dispensatories -- Lop Buri
Drugstores -- Lop Buri
2 การประยุกต์แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์และบริการแบบองค์รวมของธีโอดอร์ ลิวิตต์ ในงานบริการทางเภสัชกรรมของร้านยาเดี่ยว เขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Application of Theodore Levitts total product concept in pharmaceutical services of drugstores at Mueang district, Phayao province / กิตติภัค เจ็งฮั้ว / 2556 /Full Text
Subject
Drugstores
Pharmaceutical services
เภสัชกรรม
ร้านขายยา


Page : 1