ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Drugs -- Labeling

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development and evaluation of pictorial labeling system for Northern Thai patients with low literate skills = การพัฒนาและประเมินระบบฉลากยาที่เป็นรูปภาพสำหรับผู้ป่วยไทยในภาคเหนือที่รู้หนังสือน้อย / Kultida Chaijinda / The 2008 /Full Text
Subject
Drugs -- Labeling
Patients
2 Reading and understanding of a medicine leaflet by adolescent consumers and its determinants = การอ่านและความเข้าใจเอกสารกำกับยาของผู้บริโภคเยาวชนและปัจจัยกำหนด / Siriporn Burapadaja / 2003 /Full Text
Subject
Drugs -- Labeling
Consumers
3 ปัจจัยกำหนดการอ่านฉลากและเอกสารกำกับยาของวัยรุ่น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Determinants of drug label and leaflet reading in adolescents, San Kampaeng district, Chaing Mai province / ทิพย์วรรณ ซิมทิม / 2547 /Full Text
Subject
Drugs -- Labeling -- Chiangmai


Page : 1