ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Drug related problems

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ปัญหาที่เกี่ยวกับยา และผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลนครพิงค์ = Drug-related problems and problem-solving outcomes of out-patients afficted by chronic obstructive pulmonary disease in Nakornping Hospital / อัจฉรา รักษ์วรรณวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- การรักษาด้วยยา
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
Lungs -- Diseases, Obstructive
Drug related problems
2 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและผลของการให้คำปรึกษาในผู้ป่วยที่ฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม / วรรณี มานะกิจศิริสุทธิ / 2546 /Full Text
Subject
ยา
การใช้ยา -- ลพบุรี
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม -- ลพบุรี
เครื่องไตเทียม
Drug related problems
Hemodialysis
3 ปัญหาที่เนื่องจากยาและการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยนอกโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ = Drug-related problems and problems-solving incoronary artery disease outpatients / สุธาสินี ไตติลานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Coronary arteries
Drug related problems
4 ปัญหาที่เนื่องจากยาและผลทางคลินิกที่เกิดจากการแก้ปัญหาของเภสัชกรในผู้ป่วยนอกโรคต้อหิน / รัชดา โตอนันต์ / 2548 /Full Text
Subject
Drug-related problems
Glaucoma
Pharmacists
ต้อหิน
ตา -- โรค -- การรักษาด้วยยา


Page : 1