ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Drug monitoring

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Evaluation of salivary therapeutic drug monitoring of carbamazepine in Thai patients = การประเมินการใช้ความเข้มข้นของยาคาร์บามาเซปินในน้ำลายเพื่อใช้ในการเฝ้าติดตามการรักษาผู้ป่วยคนไทย / Jitrada Sirisamuttakarn / 2001 /Full Text
Subject
Carbamazepine
Saliva
Patients -- Thailand
Drug monitoring


Page : 1