ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Distillation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Solar thermal desalination of seawater by bubble pump technique = การกลั่นน้ำทะเลด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยเทคนิคปั๊มฟอง Lyheng Phuoy / Lyheng, Phuoy / The 2015 /Full Text
Subject
Distillation
Solar energy
Heat


Page : 1