ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Dissertatios, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Coping styles and quality of life of breast cancer patients receiving chemotherapy Zhang Meifen / Zhang, Meifen / 1997 /Full Text
Subject
Dissertatios, academic -- nursing
Breast -- Cancer -- Patients
Cancer -- Chemotherapy
Stress (Psychology)
Quality of life
2 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก = Development of clinical practice guidelines for suicidal attempted patients, Thasongyand Hospital, tak Province / นิสิตา ทาสุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertatios, Academic -- Nursing
3 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตเภทโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ = Development of discharge planning for patients with Schizophrenia, Nakhonsawan Rajanagarindra Psychiatric Hospital / ปัทมา สมใจ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertatios, Academic -- Nursing
4 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของผู้ป่วยอายุรกรรมในหอผู้ป่วยพิเศษรวมโรงพยาบาลในเครือมูลนิธิสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ในจังหวัดเชียงราย = Cost of nursing activities of medical patient in private department in the foundation of christ of Thailand hospital in Chiang Rai Province / ทัศนีย์ สวิง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertatios, Academic -- Nursing


Page : 1