ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Discourse analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of the construction of parental-child power relations in Pla Boo Thong = การศึกษาการสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างพ่อแม่ลูกในนิทานปลาบู่ทอง / Phornthip Srinutham / 2009 /Full Text
Subject
Discourse analysis
Domestic relations
Family
2 Discourse analysis on beauty product advertisements in marie claire magazine = การวิเคราะห์วาทกรรมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงาม ในนิตยสารแมรี่แคลร์ / Nartchulee Thaithiang / 2012 /Full Text
Subject
Discourse analysis
Advertising, Magazine
3 Gender and sexuality discourse of the healty sexuality The story of Love museum = วาทกรรมเพศสภาพและเพศวิถี : พิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศ / Viwantorn Chantawong / 2013 /Full Text
Subject
Discourse analysis
English language -- Discourse analysis
Sex
4 Gender discourse in contemporary Thai literature textbooks at primary school levels = วาทกรรมเพศสภาพในแบบเรียนวรรณคดีไทยร่วมสมัยในระดับประถมศึกษา / Thitima Sukaew / 2007 /Full Text
Subject
Discourse analysis, Literary
Sex discrimination
Thai literature
5 Postcolonial reading of colonialism and NEO-Colonialish in The film avatar : discourse analyysis = การตีความแนวทฤษฎีหลังอาณานิคมของลัทธิล่าอาณานิคม และอาณานิคมรูปแบบใหม่ในภาพยนตร์เรื่อง อวตาร: การวิเคราะห์วาทกรรม / Abhibhu Kitikamdhorn / The 2013 /Full Text
Subject
Colonies
Colonialism
Discourse analysis
Motion pictures
6 The discourse of terrorism in haruki murakami's non-fiction underground in English version = วาทกรรมผู้ก่อการร้ายในวรรณกรรมประเภทสารคดีเรื่อง Underground โดย ฮารูกิ มูราคามิ ฉบับภาษาอังกฤษ / Thirayut Sangangamsakun / 2010 /Full Text
Subject
Discourse analysis
Terrorists
Terrorists in literature


Page : 1