ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Diatomaceous earth

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Utilization of diatomite for removing fluoride and basic dyes from aqueous solution = การใช้ประโยชน์ของดินเบาเพื่อการขจัดฟลูออไรด์และสีย้อมชนิดเบสจากสารละลายในน้ำ / Suwakon Janta / The 2010 /Full Text
Subject
Diatomaceous earth
Fluorides


Page : 1