ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Diabetics -- Mae Hong Son

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ผลการให้คำปรึกษาในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชนัตถา พลอยเลื่ยมแสง / ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
Counseling
Diabetics -- Mae Hong Son
Medical care
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- แม่ฮ่องสอน
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- แม่ฮ่องสอน


Page : 1