ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Delbi0Moye Basin (Ethiopia)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Sedimentology petrology and geochemistry of coal and oil shale deposits in Delbi-Moye Basin south western Ethiopia Miniye Betru. / Betru, Miniye. / 1992. /Full Text
Subject
Coal -- --Ethiopia.
Oil-shales -- --Ethiopia.
Coal -- --Geology.
Delbi0Moye Basin (Ethiopia)


Page : 1