ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Dehydration

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะขาดน้ำในผู้ป่วยสูงอายุแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for dehydration prevention in elderly patients, medical department, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ปวีณา คำธัญ / 2556 /Full Text
Subject
Dehydration
Aging


Page : 1