ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Deciduous teeth

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Changes in the expression of NaV1.8 and NaV1.9 in painful human primary tooth pulp = การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ NaV18 และ NaV19 ในเนื้อเยื่อในฟันน้ำนมมนุษย์ที่มีอาการปวด / Amornrat Suwanchai / 2011 /Full Text
Subject
Deciduous teeth
Sodium Channels
Dental Pulp
2 Effect of pulpal pressure on adhesives bond strength in primary incisors = ผลกระทบของความดันในโพรงในตัวฟันต่อกำลังแรงยึดของสารยึดติดในฟันตัดน้ำนม / Tatsana Saelim / 2012 /Full Text
Subject
Deciduous teeth -- Experimentation
Dental bonding
3 Retrospective study of pulpectomy with Vitapex and LSTR with three antibiotics combination (3Mix) for non-vital pulp treatment in primary teeth = การศึกษาย้อนหลังของการทำ พัลเพคโตมีด้วยไวตาเพกซ์ และแอลเอสทีอาร์ด้วยยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดของการรักษาเนื้อเยื่อในที่ไม่มีชีวิตในฟันน้ำนม / Achiraya Duanduan / 2012 /Full Text
Subject
Dental pulp
Deciduous teeth
4 Retrospective study of Pulpectomy with Vitapex and LSTR with three antibiotics combination (3Mix) for Non-vital pulp treatment in primary teeth = การศึกษาย้อนหลังของการทำพัลเพคโตมีด้วยไวตาเพกซ์และแอลเอสทีอาร์ด้วยยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดของการรักษาเนื้อเยื่อในที่ไม่มีชีวิตในฟันน้ำนม Ahiraya Duanduan / Achiraya Duanduan / 2011 /Full Text
Subject
Dental pulp
Deciduous teeth
5 The Fluid emerging from etched and unetched dentin surface under carious lesions in primary teeth = ของเหลวที่อุบัติจากผิวเนื้อฟันที่ถูกกรดกัดและไม่ถูกกรดกัดใต้รอยผุในฟันน้ำนม / Monsiri Nardkosa / The 2015 /Full Text
Subject
Deciduous teeth
Dentistry


Page : 1